202020212022

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

NUMĂRTITLUL HOTĂRÂRIIDATA
1Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local07.01.2022
2Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi07.01.2022
3Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiuni de dezvoltare a bugetului local pe anul 202107.01.2022
4Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Lăzăreni, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/201, în anul 202207.01.2022
5Hotărâre privind organizarea Rețelei școlare a unităților învățământului preuniveristar de stat de pe raza comunei Lăzăreni pe anul școlar 2022-202307.01.2022
6Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local11.02.2022
7Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi11.02.2022
8Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, indicatorii tehnico-economici și cererea de finanțare pentru obiectivul: ”Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor”11.02.2022
9Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață de 12000 mp, reprezentând teren intravilan fără construcții în localitatea Lăzăreni11.02.2022
10Hotărâre privind aprobare proces verbal al ședinței anterioare28.02.2022
11Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi28.02.2022
12Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50399 Calea Mare, înscris în CF 50399, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Buda Marius-Crăciun 28.02.2022
13Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50382 Calea Mare, înscris în CF 50382, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dnei Burlea Monica28.02.2022
14Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50403 Calea Mare, înscris în CF 50403, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dnei Hoduț Marta Ioana28.02.2022
15Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50386 Calea Mare, înscris în CF 50386, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Jurjuț Gheorghe Nicolae28.02.2022
16Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50398 Calea Mare, înscris în CF 50398, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Jurjuț Ionuț Vasile28.02.2022
17Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50396 Calea Mare, înscris în CF 50396, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Mada Nicolae Dumitru28.02.2022
18Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50388 Calea Mare, înscris în CF 50388, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Mateiaș Florin Daniel28.02.2022
19Hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra lotului de teren în suprafață de 500 mp, identificat cu nr. cadastral 50400 Calea Mare, înscris în CF 50400, atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tineri dlui Ștef Victor28.02.2022
20Hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Lăzăreni și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități28.02.2022
21Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lăzăreni, pentru anul 202228.02.2022
22Hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare-epurare și canal pluvial, practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru întreaga arie de acoperire28.02.2022
23Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 decembrie 202128.02.2022
24Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lăzăreni pentru anul 2022 28.02.2022
25Hotărâre privind aprobarea partizilor propuse spre vânzare ca masă lemnoasă pe picior, stabilirea prețului de pornire la licitație, aprobarea tarifelor orare care vor fi utilizate la întocmirea devizelor pentru lucrări, stabilirea prețului de vânzare al lemnelor de foc pentru nevoi locale, precum și a altor măsuri privind administrarea fondului forestier proprietate a Comunei Lăzăreni 28.02.2022
26Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local17.03.2022
27Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi 17.03.2022
28Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului ”Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în Comuna Lăzăreni, județul Bihor” 17.03.2022
29Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lăzăreni nr. 5 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”17.03.2022
30Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50739, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Hoduț Matei Moise17.03.2022
31Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50738, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Jurcău Florin17.03.2022
32Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 507543, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Andrei17.03.2022
33Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50737, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Călin Ioan17.03.2022
34Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50744, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Viorel Beniamin17.03.2022
35Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50746, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Ioan Samuel17.03.2022
36Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50747, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Elias Daniel17.03.2022
37Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50748, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Tiponuț Iosif Emanuel17.03.2022
38Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50749, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Goga Mirel Cătălin17.03.2022
39Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50750, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Buda Nicolae17.03.2022
40Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50751, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Secară Oliviu Florian17.03.2022
41Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50382, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama doamnei Pantea Andreea17.03.2022
42Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50386, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama doamnei Burlea Alina Florentina17.03.2022
43Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50388, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama doamnei Monenciu Lavinia Mariana17.03.2022
44Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50396, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Belenco Rodion17.03.2022
45Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50398, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Timoc Mădălin Ionuț17.03.2022
46Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50399, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama doamnei Mada Florica-Dana17.03.2022
47Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50400, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama doamnei Ciorba Mădălina Florentina17.03.2022
48Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în localitatea Lăzăreni, în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50403, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe seama domnului Burlea Marius17.03.2022
49Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local30.03.2022
50Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi30.03.2022
51Hotărâre privind aprobarea Parteneriatului între Comuna gepiu ca lider de proiect - partener 1 și comunele husasău de Tinca - partener 2 și Lăzăreni - partener 3, din județul Bihor, pentru realizarea proiectului: ”Înființare retea de distribuție gaze naturale în comunele Gepiu, Husasău de Tinca și Lăzăreni, județul Bihor”30.03.2022
52Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, a cererrii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici (memoriul tehnic), cofinanțarea și participarea la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții: ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Gepiu, Husasău de Tinca și Lăzăreni”30.03.2022
53Hotărâre privind aprobarea planului de amplsament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2500 mp, reprezentând teren extravilan fără construcții în localitatea Lăzăreni30.03.2022
54Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii documnetației necesare pentru concesionarea prin licitație publică, a unui teren intravilan, în suprafață de 12.000 mp, identificat cu nr. cadastral 55632, CF 55632, aparținând domeniului privat la comunei Lăzăreni30.03.2022
55Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local12.04.2022
56Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi12.04.2022
57Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului ”Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în comuna Lăzăreni, județul Bihor”12.04.2022
58
59
60
61
62
63
Sari la conținut