Primăria Lăzăreni

Compartimentul de asitență sociale îndeplinește următoarele funcții principale:

a) realizarea diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea
potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depist ării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz,
abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) coordonarea măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizo rilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

  • Anchete sociale
  • Adeverințe
  • Referate
  • Rapoarte de specialitate
  • Comunicări
  • Rapoarte de Monitorizare
  • Alte documente specifice domeniului de activitate
Sari la conținut