Primăria Lăzăreni

Obiectivul general al Compartimentului urbanism este dezvoltarea durabila,
armonioasa si spatial - echilibrată.

Obiectivele specifice sunt următoarele:
a) Aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică și de mediu la nivelul teritoriului administrativ;

b)Asigurarea respectarii prevederilor documentaţiilor de urbanism legal avizate si aprobate;

c)Asigurarea masurilor de protectie urbanistica a cladirilor si monumentelor istorice, a rezervatiilor
arheologice si a monumentelor naturii, colabor
ând în acest scop cu organismele specializate, abilitate
prin lege.

d)Reactualizarea bazei de date referitoare la imobilele si retelele de utilitati de pe raza administrativ-
teritoriala a comunei;

e)Imbunatatirea imaginii urbane a cladirilor si cresterea calitatii spatiilor publice;

Sari la conținut