Anunț concurs ocupare post contractual – Asistent medical comunitar

A N U N Ţ

Primăria Comunei Lăzăreni cu sediul în Lăzăreni, nr. 23 județul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent Medical Comunitar, nivel de studii PL pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului asistență socială   care va avea loc în data de  22.07.2022 ora 10:00- proba scrisă,

Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei comunei Lăzăreni.

În conformitate cu prevederile art.3 din din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Descarcă Anunț concurs pentru ocupare post contractual AMC.pdf

Comunicare rezultat selecție dosare.pdf

Comunicare rezultat concurs proba scrisă.pdf

Sari la conținut