Anunț lansare proiect „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

 

 

ANUNȚ DE LANSARE A PROIECTULUI

COMUNA LĂZĂRENI anunță lansarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, COD MySMIS: 149946 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Perioada de implementare este de 37 de luni, respectiv între 22.12.2020 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitara în comuna Lăzăreni.

Proiectul are ca principal rezultat dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Lăzăreni, cu echipamente de protecție medicală / dispozitive medicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 425.889,57 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 391.601,42 lei din care: valoarea totală nerambursabilă din FEDR REACT-EU 391.601,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 0,00 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 0,00 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 34.288,15 lei.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 

Unitatea Adminitrativ Teritorială Comuna Lăzăreni, jud. Bihor, cod poștal 4660751

Telefon: 0259 357 607, Fax: 0259 357 607, e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro

Persoană de contact: BUTIRI OLIMPIU-DOLORES, manager de proiect

Sari la conținut