Anunț finalizare proiect ” Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”

iunie 2022

 

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”

 

COMUNA LĂZĂRENI anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor „, COD MySMIS 2014: 144056  înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020 ce s-a derulat în perioada 26.04.2021 – 26.07.2022.

Obiectivul proiectului este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatele atinse la finalul implementării proiectului sunt următoarele:

  • Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni: – Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 415
  • Dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice: – Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 585

 

Valoarea totală a proiectului este 1.170.673,63 lei din care: 1.068.856,54 lei valoarea totală eligibilă, 908.528,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

 

COMUNA LĂZĂRENI

Loc. Lăzăreni, nr. 23, jud. Bihor

E-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro

Tel: 0259-357.607

 

COMUNA LĂZĂRENI

Sari la conținut