Informare privind despăgubirile acordate pentru culturile distruse de animalele sălbatice

Având în vedere faptul că anual, pe raza Comunei Lăzăreni, au fost înregistrate pagube în culturile agricole cauzate de animalele sălbatice și având în vedere prevederile Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic și H.G. nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.. 407/2006, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes . cinegetic, proprietarii culturilor agricole și silvice au următoarele obligații:

a) să declare și să înregistreze suprafețele pe care sunt înființate culturile agricole, potrivit legii (declararea suprafețelor cultivate la Registrul Agricol al primăriei și/sau declararea culturilor la APIA);
b) să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii (pentru pepeniere sau culturi silvice);
c) să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole și/sau vegetației forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic;

Potrivit art. 13 alin. (4) din Legea 407/2006 proprietarii de culturi agricole/silvice nu sunt obligaţi să asigure paza culturilor agricole/silvice şi să amplaseze mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.

2. Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la punctul 1 lit. c) puteți utiliza datele de contact ale asociațiilor de vânătoare care figurează în evidențele Primăriei Lăzăreni cu suprafețe împădurite:

a) Asociația de vânătoare Artemis Cociuba Mare

Sediu: Petid nr. 72, Com. Cociuba Mare

Tel./Fax 0259 236 656 Mobil 0773 934 268

b) Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lupoaia

Sediu: Hodiș, nr. 46/A, Com. Holod

Tel.: 0744.626.917, e-mail: ioanbuciuman@gmail.com

c) Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bihor

Sediu: Oradea, str. P-ta Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10, jud. Bihor

Tel.: 0259 437 656

d) Asociația de vânătoare Cervus Elaphus

Sediu: Sat Hidișelu de Sus, nr. 82, Com. Hidișelu de Sus

Tel.: 0754.265.710, e-mail: neluheredea23@yahoo.com

 

 

 

Sari la conținut