Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni  în anul 2023

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni  în anul 2023

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni în anul 2023 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al Comunei Lazareni, în şedinţa ordinară din luna Decembrie 2022.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Lazareni, până la data de 15 decembrie 2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0259/357607 sau prin e-mail, la adresa: primaria.lazareni@cjbihor.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat si la sediul Primăriei Comunei  Lazareni.

Anexa nr. 1 la HCL.pdf

Anexa nr. 4 la HCL.pdf

Sari la conținut Click to listen highlighted text!