Petiție

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Pentru depunerea unei petiţii completaţi formularul următor:

  Tip persoană  Adresa


  Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
  Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare.
  Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
  În cazul în care aceste date sunt gresite/false nu vă vom putea furniza informatiile/datele solicitate.
  Vă multumim.

  Sari la conținut