Lansare proiect ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”

Comuna Lăzăreni anunță lansarea proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”, COD MySMIS 2014 : 144056 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, instituită prin OUG 144/2020.

În urma implementării proiectului se vor achiziționa :

– 415 tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni având o valoare estimată de 501.229,25 lei fără TVA;

– 41 de laptopuri având o valoare estimată de 124.855,25 lei fără TVA;

– 20 de camere web pentru videoconferință având o valoare estimate de 40.603,4 lei fără TVA ;

– 4 sisteme all-in-one având o valoare estimată de 12.181 lei fără TVA ;

– 8 proiectoare video având o valoare estimată de 16.241,36 lei fără TVA ;

– 8 ecrane de proiecție perete având o valoare estimată de 6.496,56 lei fără TVA ;

– 20 de table interactive având o valoare estimată de 162.413,40 lei fără TVA ;

– 4 routere wireless având o valoare estimată de 2.436,20 lei fără TVA;

– sistem de management al dispozitivelor IT având o valoare estimată de 23.385,6 lei fără TVA.

Valoarea totală a proiectului este 1.125.356,54 lei din care : 1.068.856,54 lei valoarea totală eligibilă, 908.528,06 lei valoarea eligibilă nerambursabila din FEDR, 138.951,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 21.377,13 lei valoarea co-finanțării eligibile din bugetul local și 56.500 lei valoarea neeligibilă inclusive TVA.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.