Lansare proiect ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”

ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI

COMUNA LĂZĂRENI anunta lansarea proiectului cu titlu „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”, COD MySMIS 2014: 144056 înscris în cadrul AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA EEDUCAŢIE, instituită prin OUG 144/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, respectiv 26.04.2021 – 26.04.2022.

Obiectivul proiectului este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum si asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz scolar, cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni: – Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 415

Dotarea elevilor si a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitațile de învațământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive electronice: – Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 585

Valoarea totală a proiectului este 1.125.356,54 lei din care: 1.068.856,54 lei valoarea totală eligibilă, 908.528,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 138.951,35 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 21.377,13 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului și 56.500,00 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

COMUNA LĂZĂRENI
Loc. Lăzăreni, nr. 23, jud. Bihor
E-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro
Tel: 0259-357.607

Sari la conținut