Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

Stimulentul de inserție

Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în cazul copilului cu grad de handicap.

Documente necesare

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi
 • Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).
 • Copii cărţi de identitate părinţi;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie
 • Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
 • Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data;
 • Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. (original sau copie vizibilă).
 • Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
 • Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

Atenţie!

 • Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Dosar plic acte.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Atenţie!

Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare. Persoanele care îşi reiau activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respective 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de sitmulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 • copie autorizaţie;
 • decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie;

dovada reluării activităţii.

Ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de stimulent pentru creșterea copilului și alocația de stat pentru tată?

Pentru tatăl copilului, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 • Adeverinţă angajator (tip);
 • Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copii cărţi de identitate părinţi;
 • Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii;
 • Copia livretului de familie actualizat pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, P-ţa Unirii nr.1, et. 1, cam. 29;
 • Dosar plic.

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia.

 • Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
 • Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011). Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

 

Sari la conținut Click to listen highlighted text!