Alocația de stat

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Dosarul pentru alocaţia de stat se depune la primăria de domiciliu sau de reşedinţă a reprezentantului legal și va cuprinde:

1. Cerere tip;
2. Acte de identitate părinţi – fotocopie si original;
3. Certificat de naştere copil – fotocopie si original;
4. Certificat de căsătorie – fotocopie şi original;
5. Livret de familie – fotocopie si original (după caz);
6. După caz: (fotocopie și original)

– Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
– Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
– Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
– Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
– Dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
– Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;
– Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
– Actul de deces al unuia dintre părinţi;
– Procură.

7. Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, după caz (copie şi original);
8. Dovada de la banca privind codul IBAN – pe numele solicitantului;
9. Adeverinţă de la şcoală(după caz);
10. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul pentru care nu a solicitat alocaţia de stat până în prezent (după împlinirea vârstei de 1 an a copilului);
11. Declaraţie privind acordul celuilalt părinte în cazul în care nu sunt căsătoriţi (tipizat);
10. Declaraţie tipizată;
11. Dosar plic.

  Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii:
– copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii;
– copiii cetăţenilor români născuţi în străinătate.

Dosarul pentru alocaţia de stat se depune la primăria de domiciliu sau de reşedinţă a reprezentantului legal si va cuprinde:

1. Cerere tip;
2. Anexa 1 (solicitare suplimentara de informaţii);
3. Acte de identitate părinţi – fotocopie si original;
4. Certificat de naştere copil – fotocopie si original;
5. Certificat de căsătorie – fotocopie şi original;
6. Livret de familie – fotocopie si original(după caz);
7. După caz: (fotocopie și original);
– Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
– Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
– Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
– Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
– Dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
– Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;
– Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
– Actul de deces al unuia dintre părinţi;
– Procura.
8. Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, după caz (fotocopie şi original);
9. Fotocopia actelor de rezidenţă (domiciliul in străinătate)/declaraţie că nu au acte de rezidenţă (tipizat);
10. Dovada de la banca privind codul IBAN – pe numele solicitantului;
11. Declaraţie tipizată;
12. Dovadă eliberată de autorităţile competente din statele UE din care să rezulte că membrii familiei nu beneficiază sau nu au dreptul la prestaţii pentru copii în acel stat UE sau SEE, însoţită de traducerea în limba română de către un traducător autorizat;
13. Alte acte după caz:
-adeverinţă de la şcoală
-adeverinţă de la locul de muncă
14. Declaraţie privind acordul celuilalt părinte în cazul în care nu sunt căsătoriţi (tipizat);
15. Dosar plic.

Formulare / Cereri

Descarcă Cerere pentru acordarea alocație de stat pentru copii.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimentară de informații.pdf
Descarcă Declarație alocație de stat concubin.docx
Descarcă Declarație prestații sociale.docx

[bws_pdfprint display=”print”]

Sari la conținut