Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie 2022 – 2023

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adreseaza?

➢ familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 MĂSURA DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021 PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • consumatorului casnic care indeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

⚠️Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

 CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

 CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

 CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS Bihor furnizorului (% din valoarea facturii):

➡️ Mai mic de 200 lei – 100%

➡️ Intre 200,1 si 320 lei – 90%

➡️ Intre 320,1 si 440 lei – 80%

➡️ Intre 440,1 si 560 lei – 70%

➡️ Intre 560,1 si 680,1 lei – 60%

➡️ Intre 680,1 lei si 920 lei – 50%

➡️ Intre 920, 1 si 1040 lei – 40 %

➡️ Intre 1040,1 lei si 1160 lei – 30%

➡️ Intre 1160,1 si 1280 lei – 20%

➡️ Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie – 10%

➡️ Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura – 10%

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Suma fixa acordată lunar (lei)

➡️ Energie electrica – 30 lei

➡️ Gaze naturale – 10 lei

➡️ Combustibili solizi si/sau petrolieri – 20 lei

⚠️EXCEPȚIE

➡️ Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică – 70 lei (lunar)

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu lemn, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 20lei+30lei = 50 lei.

***Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate‼️

 CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

 CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

 ***Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

 UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

– personal

– electronic

– transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

➡️ îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;

➡️ îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Bunuri care exclud acordarea drepturilor de asistență socială: 

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Mențiuni referitoare la locuință:

Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței/ suplimentul de energie, indiferent de mărimea cotei.

Dacă în aceeași locuință/ imobil locuiesc mai multe familii, respectiv persoane singure, fără contoare separate pentru gaze sau energie electrică, la acordarea ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

Tutoriale completare cerere

Sari la conținut