Anunț de transparență nr. 1317 din 21.06.2019

ANUNȚ DE TRANSPARNȚĂ

Prin prezentul anunț, Primăria Lăzăreni, invită operatorii economici să depună oferte pentru furnizarea de energie electrică de joasă tensiune (JT) Cod CPV: 09310000-5 Electricitate.

Operatorii economici interesați vor depune oferta pentru furnizarea de energie electrică pentru iluminat public zi și noapte, energie electrică pentru consum administrativ și vor avea în vedere următoarele aspecte:

Cantitate estimată: iluminat public pe timp de zi – 36 MWh

                                  iluminat public pe timp de noapte – 72 MWh

                                  energie electrică clădiri administrative – 36 MWh

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Perioada contractuala: 01.07.2019 – 30.06.2020

Sursa de finanțare: Bugetul local.

Termen transmitere ofertă pe e-mail: 26.06.2019, ora 1200

Documente de calificare

Furnizorul trebuie să fie titular al unei licențe de furnizare a energiei electrice emisă de ANRE valabilă, atât la momentul ofertării cât și pe parcursul derulării contractului. Licența conform cu originalul va fi înaintată către autoritatea contractantă împreună cu oferta.

Alte informații

 În elaborarea ofertei se va ține cont de caietul de sarcini atașat anunțului de transparență.

Oferta se va transmite in format electronic pe adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro, însoțită de licența de furnizare, în copie conformă cu originalul, emisă de ANRE. Oferta acceptata se va posta în SEAP.

Solicitările de clarificări, dacă este cazul, se vor trimite la adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro până în 26.06.2019, ora 1000.


Anunț de transparență nr. 1317 din 21.06.2019.pdf

Caiet de sarcini energie electrica.pdf

Achizitie energie electrica SEAP.pdf

 

Sari la conținut