Reglementări legale privind nerespectarea normelor de carantină și izolare

În cazul nerespectării normelor de carantină și izolare persoanele vor fi sancționate conform următoarelor prevederi legale:

  1. Hotărârea nr. 7 din 07.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României care, la pct. 4, stabilește obligativitatea pentru cetățenii români care sosesc din Italia, China, Iran, Coreea de Sud prin punctele de frontieră terestre, de a intra în carantină/izolare la domiciliu , asumându-și această responsabilitate prin completarea de declarații pe propria răspundere; de asemenea, refuzul sau declararea unei rute false de deplasare constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, cu instituirea măsurii obligatorii de carantină/autoizolare.
  2. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 414 din 12.02.2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, conform căruia nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum și furnizarea de informații false autorităților se sancționează conform legilor în vigoare. Constatarea și sancționarea contravențiilor la normele privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile se face potrivit art. 30 și art. 59 din H.G. nr. 857 din 2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, potrivit cărora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: h) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebiteConstatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează ca urmare a activităților de control în domeniul sănătății publice exercitate, pe domeniile de competență stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către următoarele categorii de personal: a) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătății, autoritate centrală în domeniul sănătății publice, pentru unitățile de pe întreg teritoriul țării.
  3. Art. 532 din Codul penal prevede că: (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din cuplă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.
  4. Art. 326 din Codul penal – care pedepsește falsul în înscrisuri sau în declarații – prevede că: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

Sari la conținut