Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni în anul 2022

ANUNŢ

cu privire la Proiectul de hotărâre

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni  în anul 2022

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din Comuna Lazareni în anul 2022 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al Comunei Lazareni, în şedinţa ordinară din luna Decembrie 2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Lazareni, până la data de 13 decembrie 2021 sau se vor comunica prin fax la nr. 0259/357607 sau prin e-mail, la adresa: primaria.lazareni@cjbihor.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat si la sediul Primăriei Comunei  Lazareni.

Documente supuse spre consultare
Proiect HCL taxe si impozite 2022.pdf
Anexa nr. 1.pdf
Anexa nr. 2.pdf
Anexa nr. 3.pdf
Anexa nr. 4.pdf

 

Sari la conținut