Consultare publică – Împrejmuire teren în vederea amenajării unui cimitir pentru animale de companie Comuna Lăzăreni

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR ELABORATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

Împrejmuire teren în vederea amenajării unui cimitir pentru animale de companie Comuna Lăzăreni, Satul Calea Mare, nr. cadastral 54799.

Iniţiator: TOM-TOM GROOMING S.R.L.

Elaborator: GEYER LASZLO – B. I. A.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse şi disponibile la Primăria Comunei Lăzăreni, la biroul de urbanism în perioada 12 iunie – 1 iulie.

Publicul este invitat să participe la consultarea documentațiilor.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi redactat conform regulamentului local pentru informarea populaţiei, în termenul prevăzut în legislaţia aferentă. Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Arvai Corina, adresa: Lăzăreni, nr. 23, telefon: 0259 357 607.


Afiș consultare.pdf

U1 Plan de incadrare in zona.pdf

U2 Plan de incadrare in PUG. Scara 1 20000.pdf

U3 Plan de incadrare in PUG. Scara 1 10000.pdf

U4 Plan situatia actuala.pdf

U5 Reglementari urbanistice si tehnico-edilitare.pdf

U6 Circulatia terenurilor.pdf

Sari la conținut