Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

Stimulent de inserție în cazul în care solicitantul este tatăl

ACTE NECESARE ACORDĂRII STIMULENTULUI DE INSERŢIE în cazul în care solicitantul este tatăl

 

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului. (În cazul în care mama a beneficiat de indemnizația de maternitate, dosarul va fi depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate).

Stimulentul de inserţie se acordă în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017) persoanelor îndreptățite pentru concediului pentru creșterea copilului şi a indemnizaţiei lunare, dacă acestea obțin venituri supuse impozitului.
Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se prelungește astfel:

– până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,
– până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa tip – completată de angajator;
3. Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că tata realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit codului fiscal;
4. Actele de identitate ale părinţilor
– copie și original;
5. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie și original;
6. Adeverința cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor – str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
7. Alte acte, după caz:

– Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
– Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
– Procura.

8. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;

9. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri: Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că mama, sau după caz, o altă persoană îndreptățită nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului.
b.
Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție şi copia concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie).

10. Dosar cu şină;
11. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru tatăl – opțional;
12. Declaraţie pe proprie răspundere (formular tipizat).

13. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.


Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf

Formular solicitare suplimentară de informații.pdf

Sari la conținut Click to listen highlighted text!