Stimulent de inserție în cazul în care mama sau tata a fost pe indeminizație pentru creștere a copilului

STIMULENT DE INSERŢIE ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA/TATA A FOST PE INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

          Stimulentul de insertie se acordă în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017) persoanelor îndreptățite care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare, dacă acestea realizeaza venituri supuse impozitului îm conformitate cu prevederile codului fiscal.

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, , în termen de max. 30 de zile de la data reluării activității și va cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Acte de identitate părinți 
– copie și original;
3. Certificat de naștere copil/copii – copie și original;
4. Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că mama/tata realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit codului fiscal și data reluării activității;
5. Adeverință soț/soție – din care să rezulte că nu este în concediul pt. creșterea copilului, iar pentru cei care nu realizează venituri profesionale – declarația pe propria răspundere;

6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice ;
7. Dosar cu șină;
8. Dovada de la bancă privind Codul IBAN pentru solicitant/opțional.


MENŢIUNE:
Beneficiarul are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de maxim 15 zile lucrătoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.


Cerere indeminizație creștere copil.pdf