Asistență socială

Formulare privind persoanele cu dizabilități

Cerere evaluare.doc

Certificat medical.doc

Fișa medicală sintetică.doc

Fișa psihologică.doc

Fișă psihopedagogică.doc

Raport monitorizare primării.doc

Anexă anchetă socială – factorii de mediu.doc

Prestații sociale

Ajutor pentru încălzire 2019-2020

Acordare ajutor de urgență

Acordare ajutor social – VMG

Prestatții sociale privind protecția copilului

Alocația de susținere a familiei

Alocația de stat

Indemnizație pentru creșterea copilui – elev/student sau masterand

Indemnizație prelungire de la 2  la 3 ani în cazul copilului cu handicap

Stimulent de inserție în cazul în care mama sau tata a fost pe indeminizație pentru creștere a copilului

Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul a fost pe stimulent

Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul a beneficiat de indemnizație de șomaj

Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate

Stimulent de inserție în cazul persoanelor fizice autorizate

Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul persoanelor fizice autorizate

Indemnizație pentru creșterea copilui – mama salariată

Indemnizație pentru creșterea copilui  – tatăl salariat

Stimulent de inserție în cazul în care solicitantul este mama

Stimulent de inserție în cazul în care solicitantul este tatăl

Indemnizație pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură

Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul este asociat unic

Indeminizație creștere copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani

Indeminizație creștere copil cu hanidcap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

Stimulent educațional – tichete sociale grădiniță