Anunț aviz de mediu amenajament fond forestier UAT Lazareni

COMUNA LĂZĂRENI ȘI PAROHIA ORTODOXĂ CĂRĂNZEL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Lăzăreni și privată a Parohiei Ortodoxe Cărănzel, UP I Comuna Lăzăreni, județul Bihor” amplasat pe UAT Lăzăreni, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul – A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 23.03.2023 între orele 9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anunțului, la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni –vineri, între orele 9-14.

Sari la conținut